Đầu ghi hình
Địa chỉ : 79/2C Trương Vĩnh Ký, Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 075.3826379 - Fax: 075.3828839
Hotline : 0903.712.370
Tìm chúng tôi : Facebook Google Plus Twitter Linkedin

Sản phẩm nổi bật

Đầu Ghi Hình

VT 4800S
VT 4800S
559
2,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT 4800S
VT-4100E
VT-4100E
508
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT 4200
VT 4200
491
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT 4200
VT-8100E
VT-8100E
581
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-8800S
VT-8800S
464
2,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800S
VT-8800H
VT-8800H
499
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800H
VT-16800H
VT-16800H
508
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H
VT-16800HL
VT-16800HL
464
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800HL
VT-8100D1
VT-8100D1
443
6,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100D1
VT-16800H4
VT-16800H4
488
4,950,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H4
VT-32800D
VT-32800D
433
10,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-32800D
VT-4900S
VT-4900S
488
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900S
VT-4900
VT-4900
479
3,300,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900
VT-8900
VT-8900
486
5,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8900
VT-16900
VT-16900
481
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900
VT-4200
VT-4200
426
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-8200S
VT-8200S
425
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-16200S
VT-16200S
445
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-4100EB
VT-4100EB
476
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-8100SE
VT-8100SE
479
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-8100E
VT-8100E
471
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-16100E
VT-16100E
439
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VP-842HD
VP-842HD
503
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-842HD
VP-1642HD
VP-1642HD
496
5,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1642HD
VP-2442HD
VP-2442HD
483
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2442HD
VP-3242HD
VP-3242HD
475
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3242HD
VP-444HD
VP-444HD
491
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-444HD
VP-844HD
VP-844HD
479
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HD
VP-844HB
VP-844HB
479
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HB
VP-1644HD
VP-1644HD
483
4,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1644HD
VP-128NVR
VP-128NVR
501
187,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-128NVR
VP-4700NVR2
VP-4700NVR2
455
10,780,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR2
VP-8700NVR2
VP-8700NVR2
511
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR2
VP-16700NVR2
VP-16700NVR2
474
14,960,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR2
VP-4700NVR
VP-4700NVR
453
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
455
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-16700NVR
VP-16700NVR
504
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
VP-420HD
VP-420HD
493
35,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-420HD
VP-820HD
VP-820HD
419
43,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-820HD
VP-1620HD
VP-1620HD
482
52,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1620HD
VP-480
VP-480
509
9,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-480
VP-880
VP-880
484
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-880
VP-1680
VP-1680
561
24,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1680
VP-490
VP-490
466
11,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-490
VP-890
VP-890
466
19,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-890
VP-1690
VP-1690
485
35,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1690
VP-440HD
VP-440HD
431
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-440HD
VP-840HD
VP-840HD
448
3,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-840HD
VP-1640HD
VP-1640HD
451
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1640HD
VP-2440HD
VP-2440HD
460
7,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2440HD
VP-3240HD
VP-3240HD
457
9,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3240HD
VP-442HD
VP-442HD
463
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-442HD
VP-842HD
VP-842HD
448
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-842HD
VP-1642HD
VP-1642HD
501
5,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1642HD
VP-2442HD
VP-2442HD
466
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2442HD
VP-3242HD
VP-3242HD
470
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3242HD
VP-444HD
VP-444HD
459
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-444HD
VP-844HD
VP-844HD
434
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HD
VP-844HB
VP-844HB
449
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HB
VP-1644HD
VP-1644HD
451
4,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1644HD
VP-128NVR
VP-128NVR
460
187,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-128NVR
VP-4700NVR2
VP-4700NVR2
438
10,780,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR2
VP-8700NVR2
VP-8700NVR2
462
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR2
VP-16700NVR2
VP-16700NVR2
472
14,960,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR2
VP-450CVI
VP-450CVI
447
3,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-450CVI
VP-453CVI
VP-453CVI
500
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-453CVI
VP-850CVI
VP-850CVI
429
5,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-850CVI
VP-454CVI
VP-454CVI
427
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-454CVI
VP-854CVI
VP-854CVI
456
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-854CVI
VP-1654CVI
VP-1654CVI
447
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1654CVI
VP-851CVI
VP-851CVI
438
13,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-851CVI
VP-853CVI
VP-853CVI
424
17,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-853CVI
VP-1651CVI
VP-1651CVI
460
15,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1651CVI
VP-1652CVI
VP-1652CVI
471
19,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1652CVI
VP-420HD
VP-420HD
428
35,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-420HD
VP-820HD
VP-820HD
456
43,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-820HD
VP-1620HD
VP-1620HD
424
52,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1620HD
VP-480
VP-480
425
9,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-480
VP-880
VP-880
434
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-880
VP-1680
VP-1680
445
24,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1680
VP-490
VP-490
426
11,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-490
VP-890
VP-890
450
19,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-890
VP-1690
VP-1690
430
35,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1690
VP-8500D1
VP-8500D1
452
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8500D1
VP-16500D1
VP-16500D1
482
18,260,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16500D1
VP-16500D1
VP-16500D1
447
19,360,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16500D1
VP-24500D1
VP-24500D1
466
30,580,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-24500D1
VP-32500D1
VP-32500D1
439
34,100,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-32500D1
VP-4960H
VP-4960H
429
20,900,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4960H
VP-8960H
VP-8960H
416
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8960H
VP-16960H
VP-16960H
440
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16960H
VT-4800S
VT-4800S
566
2,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4800S
VT-8800S
VT-8800S
487
2,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800S
VT-8800H
VT-8800H
550
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800H
VT-16800H
VT-16800H
506
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H
VT-16800HL
VT-16800HL
493
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800HL
VT-8800D1
VT-8800D1
434
6,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800D1
VT-16800D1
VT-16800D1
423
8,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800D1
VT-16800H4
VT-16800H4
465
4,950,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H4
VT-32800D
VT-32800D
389
10,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-32800D
VT-4900S
VT-4900S
436
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900S
VT-4900
VT-4900
442
3,300,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900
VT-8900
VT-8900
458
5,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8900
VT-16900
VT-16900
605
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900
VT-4200
VT-4200
666
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-8200S
VT-8200S
613
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-16200S
VT-16200S
597
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-4100E
VT-4100E
584
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT-4100EB
VT-4100EB
605
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-8100SE
VT-8100SE
570
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-8100E
VT-8100E
553
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-16100E
VT-16100E
596
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VP-4700NVR
VP-4700NVR
556
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
548
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-16700NVR
VP-16700NVR
628
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :