Đầu ghi hình
Địa chỉ : 79/2C Trương Vĩnh Ký, Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 075.3826379 - Fax: 075.3828839
Hotline : 0903.712.370
Tìm chúng tôi : Facebook Google Plus Twitter Linkedin

Sản phẩm nổi bật

Đầu Ghi Hình

VT 4800S
VT 4800S
631
2,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT 4800S
VT-4100E
VT-4100E
569
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT 4200
VT 4200
554
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT 4200
VT-8100E
VT-8100E
659
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-8800S
VT-8800S
540
2,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800S
VT-8800H
VT-8800H
576
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800H
VT-16800H
VT-16800H
588
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H
VT-16800HL
VT-16800HL
529
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800HL
VT-8100D1
VT-8100D1
522
6,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100D1
VT-16800H4
VT-16800H4
571
4,950,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H4
VT-32800D
VT-32800D
518
10,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-32800D
VT-4900S
VT-4900S
571
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900S
VT-4900
VT-4900
553
3,300,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900
VT-8900
VT-8900
559
5,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8900
VT-16900
VT-16900
557
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900
VT-4200
VT-4200
503
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-8200S
VT-8200S
492
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-16200S
VT-16200S
521
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-4100EB
VT-4100EB
539
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-8100SE
VT-8100SE
541
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-8100E
VT-8100E
546
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-16100E
VT-16100E
511
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VP-842HD
VP-842HD
574
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-842HD
VP-1642HD
VP-1642HD
570
5,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1642HD
VP-2442HD
VP-2442HD
559
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2442HD
VP-3242HD
VP-3242HD
546
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3242HD
VP-444HD
VP-444HD
567
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-444HD
VP-844HD
VP-844HD
552
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HD
VP-844HB
VP-844HB
544
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HB
VP-1644HD
VP-1644HD
548
4,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1644HD
VP-128NVR
VP-128NVR
566
187,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-128NVR
VP-4700NVR2
VP-4700NVR2
528
10,780,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR2
VP-8700NVR2
VP-8700NVR2
585
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR2
VP-16700NVR2
VP-16700NVR2
551
14,960,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR2
VP-4700NVR
VP-4700NVR
527
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
520
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-16700NVR
VP-16700NVR
568
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
VP-420HD
VP-420HD
576
35,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-420HD
VP-820HD
VP-820HD
481
43,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-820HD
VP-1620HD
VP-1620HD
544
52,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1620HD
VP-480
VP-480
584
9,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-480
VP-880
VP-880
546
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-880
VP-1680
VP-1680
638
24,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1680
VP-490
VP-490
527
11,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-490
VP-890
VP-890
534
19,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-890
VP-1690
VP-1690
552
35,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1690
VP-440HD
VP-440HD
490
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-440HD
VP-840HD
VP-840HD
510
3,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-840HD
VP-1640HD
VP-1640HD
515
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1640HD
VP-2440HD
VP-2440HD
535
7,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2440HD
VP-3240HD
VP-3240HD
522
9,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3240HD
VP-442HD
VP-442HD
537
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-442HD
VP-842HD
VP-842HD
527
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-842HD
VP-1642HD
VP-1642HD
571
5,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1642HD
VP-2442HD
VP-2442HD
537
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2442HD
VP-3242HD
VP-3242HD
540
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3242HD
VP-444HD
VP-444HD
521
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-444HD
VP-844HD
VP-844HD
495
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HD
VP-844HB
VP-844HB
525
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HB
VP-1644HD
VP-1644HD
515
4,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1644HD
VP-128NVR
VP-128NVR
523
187,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-128NVR
VP-4700NVR2
VP-4700NVR2
513
10,780,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR2
VP-8700NVR2
VP-8700NVR2
538
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR2
VP-16700NVR2
VP-16700NVR2
550
14,960,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR2
VP-450CVI
VP-450CVI
523
3,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-450CVI
VP-453CVI
VP-453CVI
571
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-453CVI
VP-850CVI
VP-850CVI
503
5,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-850CVI
VP-454CVI
VP-454CVI
504
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-454CVI
VP-854CVI
VP-854CVI
531
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-854CVI
VP-1654CVI
VP-1654CVI
522
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1654CVI
VP-851CVI
VP-851CVI
496
13,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-851CVI
VP-853CVI
VP-853CVI
508
17,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-853CVI
VP-1651CVI
VP-1651CVI
535
15,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1651CVI
VP-1652CVI
VP-1652CVI
549
19,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1652CVI
VP-420HD
VP-420HD
505
35,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-420HD
VP-820HD
VP-820HD
532
43,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-820HD
VP-1620HD
VP-1620HD
503
52,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1620HD
VP-480
VP-480
486
9,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-480
VP-880
VP-880
497
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-880
VP-1680
VP-1680
524
24,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1680
VP-490
VP-490
503
11,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-490
VP-890
VP-890
515
19,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-890
VP-1690
VP-1690
508
35,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1690
VP-8500D1
VP-8500D1
535
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8500D1
VP-16500D1
VP-16500D1
558
18,260,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16500D1
VP-16500D1
VP-16500D1
528
19,360,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16500D1
VP-24500D1
VP-24500D1
541
30,580,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-24500D1
VP-32500D1
VP-32500D1
513
34,100,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-32500D1
VP-4960H
VP-4960H
509
20,900,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4960H
VP-8960H
VP-8960H
477
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8960H
VP-16960H
VP-16960H
518
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16960H
VT-4800S
VT-4800S
645
2,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4800S
VT-8800S
VT-8800S
565
2,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800S
VT-8800H
VT-8800H
626
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800H
VT-16800H
VT-16800H
567
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H
VT-16800HL
VT-16800HL
569
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800HL
VT-8800D1
VT-8800D1
507
6,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800D1
VT-16800D1
VT-16800D1
486
8,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800D1
VT-16800H4
VT-16800H4
543
4,950,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H4
VT-32800D
VT-32800D
464
10,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-32800D
VT-4900S
VT-4900S
503
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900S
VT-4900
VT-4900
515
3,300,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900
VT-8900
VT-8900
540
5,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8900
VT-16900
VT-16900
756
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900
VT-4200
VT-4200
804
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-8200S
VT-8200S
739
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-16200S
VT-16200S
730
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-4100E
VT-4100E
730
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT-4100EB
VT-4100EB
1035
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-8100SE
VT-8100SE
697
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-8100E
VT-8100E
711
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-16100E
VT-16100E
731
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VP-4700NVR
VP-4700NVR
684
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
659
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-16700NVR
VP-16700NVR
752
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :