Đầu ghi hình
Địa chỉ : 79/2C Trương Vĩnh Ký, Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 075.3826379 - Fax: 075.3828839
Hotline : 0903.712.370
Tìm chúng tôi : Facebook Google Plus Twitter Linkedin

Sản phẩm nổi bật

Đầu Ghi Hình

VT 4800S
VT 4800S
662
2,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT 4800S
VT-4100E
VT-4100E
597
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT 4200
VT 4200
583
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT 4200
VT-8100E
VT-8100E
689
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-8800S
VT-8800S
571
2,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800S
VT-8800H
VT-8800H
610
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800H
VT-16800H
VT-16800H
619
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H
VT-16800HL
VT-16800HL
559
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800HL
VT-8100D1
VT-8100D1
553
6,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100D1
VT-16800H4
VT-16800H4
599
4,950,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H4
VT-32800D
VT-32800D
550
10,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-32800D
VT-4900S
VT-4900S
601
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900S
VT-4900
VT-4900
585
3,300,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900
VT-8900
VT-8900
587
5,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8900
VT-16900
VT-16900
586
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900
VT-4200
VT-4200
534
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-8200S
VT-8200S
523
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-16200S
VT-16200S
550
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-4100EB
VT-4100EB
571
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-8100SE
VT-8100SE
572
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-8100E
VT-8100E
576
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-16100E
VT-16100E
541
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VP-842HD
VP-842HD
604
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-842HD
VP-1642HD
VP-1642HD
599
5,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1642HD
VP-2442HD
VP-2442HD
588
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2442HD
VP-3242HD
VP-3242HD
575
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3242HD
VP-444HD
VP-444HD
600
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-444HD
VP-844HD
VP-844HD
580
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HD
VP-844HB
VP-844HB
574
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HB
VP-1644HD
VP-1644HD
577
4,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1644HD
VP-128NVR
VP-128NVR
594
187,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-128NVR
VP-4700NVR2
VP-4700NVR2
557
10,780,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR2
VP-8700NVR2
VP-8700NVR2
614
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR2
VP-16700NVR2
VP-16700NVR2
582
14,960,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR2
VP-4700NVR
VP-4700NVR
559
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
545
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-16700NVR
VP-16700NVR
605
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
VP-420HD
VP-420HD
605
35,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-420HD
VP-820HD
VP-820HD
509
43,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-820HD
VP-1620HD
VP-1620HD
573
52,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1620HD
VP-480
VP-480
617
9,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-480
VP-880
VP-880
580
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-880
VP-1680
VP-1680
668
24,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1680
VP-490
VP-490
561
11,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-490
VP-890
VP-890
565
19,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-890
VP-1690
VP-1690
581
35,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1690
VP-440HD
VP-440HD
517
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-440HD
VP-840HD
VP-840HD
540
3,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-840HD
VP-1640HD
VP-1640HD
544
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1640HD
VP-2440HD
VP-2440HD
562
7,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2440HD
VP-3240HD
VP-3240HD
550
9,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3240HD
VP-442HD
VP-442HD
568
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-442HD
VP-842HD
VP-842HD
557
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-842HD
VP-1642HD
VP-1642HD
600
5,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1642HD
VP-2442HD
VP-2442HD
567
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-2442HD
VP-3242HD
VP-3242HD
570
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-3242HD
VP-444HD
VP-444HD
549
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-444HD
VP-844HD
VP-844HD
523
3,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HD
VP-844HB
VP-844HB
553
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-844HB
VP-1644HD
VP-1644HD
542
4,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1644HD
VP-128NVR
VP-128NVR
553
187,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-128NVR
VP-4700NVR2
VP-4700NVR2
545
10,780,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR2
VP-8700NVR2
VP-8700NVR2
569
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR2
VP-16700NVR2
VP-16700NVR2
580
14,960,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR2
VP-450CVI
VP-450CVI
554
3,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-450CVI
VP-453CVI
VP-453CVI
600
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-453CVI
VP-850CVI
VP-850CVI
531
5,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-850CVI
VP-454CVI
VP-454CVI
533
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-454CVI
VP-854CVI
VP-854CVI
561
8,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-854CVI
VP-1654CVI
VP-1654CVI
553
12,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1654CVI
VP-851CVI
VP-851CVI
529
13,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-851CVI
VP-853CVI
VP-853CVI
536
17,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-853CVI
VP-1651CVI
VP-1651CVI
566
15,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1651CVI
VP-1652CVI
VP-1652CVI
580
19,980,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1652CVI
VP-420HD
VP-420HD
534
35,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-420HD
VP-820HD
VP-820HD
563
43,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-820HD
VP-1620HD
VP-1620HD
531
52,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1620HD
VP-480
VP-480
517
9,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-480
VP-880
VP-880
526
11,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-880
VP-1680
VP-1680
552
24,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1680
VP-490
VP-490
534
11,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-490
VP-890
VP-890
546
19,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-890
VP-1690
VP-1690
537
35,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-1690
VP-8500D1
VP-8500D1
564
13,090,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8500D1
VP-16500D1
VP-16500D1
588
18,260,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16500D1
VP-16500D1
VP-16500D1
558
19,360,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16500D1
VP-24500D1
VP-24500D1
569
30,580,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-24500D1
VP-32500D1
VP-32500D1
543
34,100,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-32500D1
VP-4960H
VP-4960H
538
20,900,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4960H
VP-8960H
VP-8960H
508
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8960H
VP-16960H
VP-16960H
549
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16960H
VT-4800S
VT-4800S
676
2,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4800S
VT-8800S
VT-8800S
599
2,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800S
VT-8800H
VT-8800H
656
3,800,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800H
VT-16800H
VT-16800H
598
4,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H
VT-16800HL
VT-16800HL
599
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800HL
VT-8800D1
VT-8800D1
539
6,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8800D1
VT-16800D1
VT-16800D1
516
8,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800D1
VT-16800H4
VT-16800H4
573
4,950,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16800H4
VT-32800D
VT-32800D
493
10,560,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-32800D
VT-4900S
VT-4900S
530
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900S
VT-4900
VT-4900
548
3,300,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4900
VT-8900
VT-8900
569
5,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8900
VT-16900
VT-16900
805
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900
VT-4200
VT-4200
849
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-8200S
VT-8200S
778
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-16200S
VT-16200S
772
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-4100E
VT-4100E
782
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT-4100EB
VT-4100EB
1110
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-8100SE
VT-8100SE
737
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-8100E
VT-8100E
767
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-16100E
VT-16100E
782
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VP-4700NVR
VP-4700NVR
730
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
697
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-16700NVR
VP-16700NVR
793
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :