Hệ thống nhà thông minh - Camera quan sát - Thái Hoà
Địa chỉ : 79/2C Trương Vĩnh Ký, Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 075.3826379 - Fax: 075.3828839
Hotline : 0903.712.370
Tìm chúng tôi : Facebook Google Plus Twitter Linkedin

Sản phẩm nổi bật

Camera VanTech

VT-550X
VT-550X
901
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-550X
VT-30XA
VT-30XA
884
2,970,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-30XA
VP-6102B
VP-6102B
905
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-6102B
VP-6102A
VP-6102A
908
6,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-6102A
VP-6101
VP-6101
976
5,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-6101
VP-5302
VP-5302
911
5,830,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-5302
VP-5202
VP-5202
1039
5,720,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-5202
VT-6200W
VT-6200W
962
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-6200W
VP-4562
VP-4562
1039
46,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4562
VP-4561
VP-4561
1044
39,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4561
VP-4462
VP-4462
1159
38,500,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4462

Đầu Ghi Hình

VP-16700NVR
VP-16700NVR
929
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
851
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-4700NVR
VP-4700NVR
869
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VT-16100E
VT-16100E
926
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VT-8100E
VT-8100E
920
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-8100SE
VT-8100SE
915
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-4100EB
VT-4100EB
1317
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-4100E
VT-4100E
954
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT-16200S
VT-16200S
944
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-8200S
VT-8200S
936
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-4200
VT-4200
1014
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-16900
VT-16900
966
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900

Phụ Kiện Camera

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :