Hệ thống nhà thông minh - Camera quan sát - Thái Hoà
Địa chỉ : 79/2C Trương Vĩnh Ký, Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 075.3826379 - Fax: 075.3828839
Hotline : 0903.712.370
Tìm chúng tôi : Facebook Google Plus Twitter Linkedin

Sản phẩm nổi bật

Camera VanTech

VT-550X
VT-550X
754
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-550X
VT-30XA
VT-30XA
754
2,970,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-30XA
VP-6102B
VP-6102B
743
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-6102B
VP-6102A
VP-6102A
780
6,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-6102A
VP-6101
VP-6101
802
5,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-6101
VP-5302
VP-5302
754
5,830,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-5302
VP-5202
VP-5202
868
5,720,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-5202
VT-6200W
VT-6200W
790
2,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-6200W
VP-4562
VP-4562
851
46,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4562
VP-4561
VP-4561
858
39,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4561
VP-4462
VP-4462
999
38,500,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4462

Đầu Ghi Hình

VP-16700NVR
VP-16700NVR
793
33,000,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-16700NVR
VP-8700NVR
VP-8700NVR
697
29,700,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-8700NVR
VP-4700NVR
VP-4700NVR
730
26,400,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VP-4700NVR
VT-16100E
VT-16100E
782
10,890,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16100E
VT-8100E
VT-8100E
767
6,578,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100E
VT-8100SE
VT-8100SE
736
5,200,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8100SE
VT-4100EB
VT-4100EB
1110
5,060,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100EB
VT-4100E
VT-4100E
782
4,378,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4100E
VT-16200S
VT-16200S
772
6,556,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16200S
VT-8200S
VT-8200S
778
4,180,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-8200S
VT-4200
VT-4200
849
2,860,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-4200
VT-16900
VT-16900
804
7,600,000 VNĐ
Đặt Hàng Xem chi tiết sản phẩm VT-16900

Phụ Kiện Camera

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :